Reklamace

Reklamační řád:

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.mojesvicka.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

Ke každému zboží je přikládána faktura, dostáváte doklad v emailu. (doklad o koupi).

Kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím.